سوال:آیا می توان هنگام سفر شماره را همراه برد؟

جواب: بله. می توانید. این شماره می تواند یک شماره جدید، شماره های قدیمی شما، یک شماره تلفن رایگان، حتی یک شماره بین المللی باشد. این قابلیت خطوط سیار ویپ نام دارند.

چاپ/برون‌بری