جزییات کتاب‌شناسی برای "آیا_می_توان_شماره_جدیدو_شماره_قدیمی_را_حفظ_کرد"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "آیا_می_توان_شماره_جدیدو_شماره_قدیمی_را_حفظ_کرد"

APA

آیا_می_توان_شماره_جدیدو_شماره_قدیمی_را_حفظ_کرد. (2016, Jan 6). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 22:35, November 15, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_شماره_جدیدو_شماره_قدیمی_را_حفظ_کرد&rev=1452065376.

MLA

Anonymous Contributors. "آیا_می_توان_شماره_جدیدو_شماره_قدیمی_را_حفظ_کرد". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 6 Jan. 2016. Web. 15 Nov. 2019, 22:35

MHRA

Anonymous Contributors, 'آیا_می_توان_شماره_جدیدو_شماره_قدیمی_را_حفظ_کرد', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 6 January 2016, 07:29 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_شماره_جدیدو_شماره_قدیمی_را_حفظ_کرد&rev=1452065376> [بازبینی شده 15 November 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "آیا_می_توان_شماره_جدیدو_شماره_قدیمی_را_حفظ_کرد", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_شماره_جدیدو_شماره_قدیمی_را_حفظ_کرد&rev=1452065376 (بازبینی شده November 15, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. آیا_می_توان_شماره_جدیدو_شماره_قدیمی_را_حفظ_کرد [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2016 Jan 6, 07:29 GMT [یاد شده 2019 Nov 15]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_شماره_جدیدو_شماره_قدیمی_را_حفظ_کرد&rev=1452065376.

Bluebook

آیا_می_توان_شماره_جدیدو_شماره_قدیمی_را_حفظ_کرد, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_شماره_جدیدو_شماره_قدیمی_را_حفظ_کرد&rev=1452065376 (آخرین دیدار November 15, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. آیا_می_توان_شماره_جدیدو_شماره_قدیمی_را_حفظ_کرد. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. January 6, 2016, 07:29 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_شماره_جدیدو_شماره_قدیمی_را_حفظ_کرد&rev=1452065376. بازبینی شده November 15, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_می_توان_شماره_جدیدو_شماره_قدیمی_را_حفظ_کرد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_شماره_جدیدو_شماره_قدیمی_را_حفظ_کرد&rev=1452065376",
  note = "[Online; accessed 15-November-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_می_توان_شماره_جدیدو_شماره_قدیمی_را_حفظ_کرد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_شماره_جدیدو_شماره_قدیمی_را_حفظ_کرد&rev=1452065376}",
  note = "[Online; accessed 15-November-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_می_توان_شماره_جدیدو_شماره_قدیمی_را_حفظ_کرد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_می_توان_شماره_جدیدو_شماره_قدیمی_را_حفظ_کرد&rev=1452065376}",
  note = "[Online; accessed 15-November-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آیا_می_توان_شماره_جدیدو_شماره_قدیمی_را_حفظ_کرد|آیا_می_توان_شماره_جدیدو_شماره_قدیمی_را_حفظ_کرد]] ([[آیا_می_توان_شماره_جدیدو_شماره_قدیمی_را_حفظ_کرد?rev=1452065376|این ویرایش]])
نتیجه
آیا_می_توان_شماره_جدیدو_شماره_قدیمی_را_حفظ_کرد (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری