جزییات کتاب‌شناسی برای "آیا_مشتری_برای_rma_نیاز_به_پشتیانی_دارد"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "آیا_مشتری_برای_rma_نیاز_به_پشتیانی_دارد"

APA

آیا_مشتری_برای_rma_نیاز_به_پشتیانی_دارد. (2015, May 25). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 06:58, August 12, 2020, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_مشتری_برای_rma_نیاز_به_پشتیانی_دارد&rev=1432551730.

MLA

Anonymous Contributors. "آیا_مشتری_برای_rma_نیاز_به_پشتیانی_دارد". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 25 May. 2015. Web. 12 Aug. 2020, 06:58

MHRA

Anonymous Contributors, 'آیا_مشتری_برای_rma_نیاز_به_پشتیانی_دارد', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 25 May 2015, 11:02 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_مشتری_برای_rma_نیاز_به_پشتیانی_دارد&rev=1432551730> [بازبینی شده 12 August 2020]

Chicago

Anonymous Contributors, "آیا_مشتری_برای_rma_نیاز_به_پشتیانی_دارد", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_مشتری_برای_rma_نیاز_به_پشتیانی_دارد&rev=1432551730 (بازبینی شده August 12, 2020).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. آیا_مشتری_برای_rma_نیاز_به_پشتیانی_دارد [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 May 25, 11:02 GMT [یاد شده 2020 Aug 12]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_مشتری_برای_rma_نیاز_به_پشتیانی_دارد&rev=1432551730.

Bluebook

آیا_مشتری_برای_rma_نیاز_به_پشتیانی_دارد, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_مشتری_برای_rma_نیاز_به_پشتیانی_دارد&rev=1432551730 (آخرین دیدار August 12, 2020).

AMA

Anonymous Contributors. آیا_مشتری_برای_rma_نیاز_به_پشتیانی_دارد. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. May 25, 2015, 11:02 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_مشتری_برای_rma_نیاز_به_پشتیانی_دارد&rev=1432551730. بازبینی شده August 12, 2020.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_مشتری_برای_rma_نیاز_به_پشتیانی_دارد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_مشتری_برای_rma_نیاز_به_پشتیانی_دارد&rev=1432551730",
  note = "[Online; accessed 12-August-2020]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_مشتری_برای_rma_نیاز_به_پشتیانی_دارد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_مشتری_برای_rma_نیاز_به_پشتیانی_دارد&rev=1432551730}",
  note = "[Online; accessed 12-August-2020]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_مشتری_برای_rma_نیاز_به_پشتیانی_دارد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_مشتری_برای_rma_نیاز_به_پشتیانی_دارد&rev=1432551730}",
  note = "[Online; accessed 12-August-2020]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آیا_مشتری_برای_rma_نیاز_به_پشتیانی_دارد|آیا_مشتری_برای_rma_نیاز_به_پشتیانی_دارد]] ([[آیا_مشتری_برای_rma_نیاز_به_پشتیانی_دارد?rev=1432551730|این ویرایش]])
نتیجه
آیا_مشتری_برای_rma_نیاز_به_پشتیانی_دارد (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری