جزییات کتاب‌شناسی برای "آیا_فری_سوئیچ_از_irc_پشتیبانی_می_کند"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "آیا_فری_سوئیچ_از_irc_پشتیبانی_می_کند"

APA

آیا_فری_سوئیچ_از_irc_پشتیبانی_می_کند. (2016, Jan 31). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 00:43, February 22, 2020, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_فری_سوئیچ_از_irc_پشتیبانی_می_کند&rev=1454237031.

MLA

Anonymous Contributors. "آیا_فری_سوئیچ_از_irc_پشتیبانی_می_کند". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 31 Jan. 2016. Web. 22 Feb. 2020, 00:43

MHRA

Anonymous Contributors, 'آیا_فری_سوئیچ_از_irc_پشتیبانی_می_کند', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 31 January 2016, 10:43 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_فری_سوئیچ_از_irc_پشتیبانی_می_کند&rev=1454237031> [بازبینی شده 22 February 2020]

Chicago

Anonymous Contributors, "آیا_فری_سوئیچ_از_irc_پشتیبانی_می_کند", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_فری_سوئیچ_از_irc_پشتیبانی_می_کند&rev=1454237031 (بازبینی شده February 22, 2020).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. آیا_فری_سوئیچ_از_irc_پشتیبانی_می_کند [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2016 Jan 31, 10:43 GMT [یاد شده 2020 Feb 22]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_فری_سوئیچ_از_irc_پشتیبانی_می_کند&rev=1454237031.

Bluebook

آیا_فری_سوئیچ_از_irc_پشتیبانی_می_کند, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_فری_سوئیچ_از_irc_پشتیبانی_می_کند&rev=1454237031 (آخرین دیدار February 22, 2020).

AMA

Anonymous Contributors. آیا_فری_سوئیچ_از_irc_پشتیبانی_می_کند. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. January 31, 2016, 10:43 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_فری_سوئیچ_از_irc_پشتیبانی_می_کند&rev=1454237031. بازبینی شده February 22, 2020.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_فری_سوئیچ_از_irc_پشتیبانی_می_کند --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_فری_سوئیچ_از_irc_پشتیبانی_می_کند&rev=1454237031",
  note = "[Online; accessed 22-February-2020]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_فری_سوئیچ_از_irc_پشتیبانی_می_کند --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_فری_سوئیچ_از_irc_پشتیبانی_می_کند&rev=1454237031}",
  note = "[Online; accessed 22-February-2020]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_فری_سوئیچ_از_irc_پشتیبانی_می_کند --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_فری_سوئیچ_از_irc_پشتیبانی_می_کند&rev=1454237031}",
  note = "[Online; accessed 22-February-2020]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آیا_فری_سوئیچ_از_irc_پشتیبانی_می_کند|آیا_فری_سوئیچ_از_irc_پشتیبانی_می_کند]] ([[آیا_فری_سوئیچ_از_irc_پشتیبانی_می_کند?rev=1454237031|این ویرایش]])
نتیجه
آیا_فری_سوئیچ_از_irc_پشتیبانی_می_کند (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری