جزییات کتاب‌شناسی برای "آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد"

APA

آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد. (2016, Jan 24). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 13:28, May 25, 2020, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد&rev=1453631585.

MLA

Anonymous Contributors. "آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 24 Jan. 2016. Web. 25 May. 2020, 13:28

MHRA

Anonymous Contributors, 'آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 24 January 2016, 10:33 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد&rev=1453631585> [بازبینی شده 25 May 2020]

Chicago

Anonymous Contributors, "آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد&rev=1453631585 (بازبینی شده May 25, 2020).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2016 Jan 24, 10:33 GMT [یاد شده 2020 May 25]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد&rev=1453631585.

Bluebook

آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد&rev=1453631585 (آخرین دیدار May 25, 2020).

AMA

Anonymous Contributors. آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. January 24, 2016, 10:33 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد&rev=1453631585. بازبینی شده May 25, 2020.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد&rev=1453631585",
  note = "[Online; accessed 25-May-2020]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد&rev=1453631585}",
  note = "[Online; accessed 25-May-2020]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد&rev=1453631585}",
  note = "[Online; accessed 25-May-2020]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد|آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد]] ([[آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد?rev=1453631585|این ویرایش]])
نتیجه
آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری