جزییات کتاب‌شناسی برای "آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد"

APA

آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد. (2016, Jan 24). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 21:04, September 23, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد&rev=1453631585.

MLA

Anonymous Contributors. "آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 24 Jan. 2016. Web. 23 Sep. 2019, 21:04

MHRA

Anonymous Contributors, 'آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 24 January 2016, 10:33 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد&rev=1453631585> [بازبینی شده 23 September 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد&rev=1453631585 (بازبینی شده September 23, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2016 Jan 24, 10:33 GMT [یاد شده 2019 Sep 23]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد&rev=1453631585.

Bluebook

آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد&rev=1453631585 (آخرین دیدار September 23, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. January 24, 2016, 10:33 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد&rev=1453631585. بازبینی شده September 23, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد&rev=1453631585",
  note = "[Online; accessed 23-September-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد&rev=1453631585}",
  note = "[Online; accessed 23-September-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد&rev=1453631585}",
  note = "[Online; accessed 23-September-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد|آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد]] ([[آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد?rev=1453631585|این ویرایش]])
نتیجه
آیا_سرویس_تلفنی_ویپ_مزایا_دارد (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری