سوال: آیا سرویس آزمایشی ویپ وجود دارد؟

جواب: باید از هر سرویس دهنده ای که از آن خدمات دریافت می شود، در رابطه با سرویس های آزمایش و تستی تحقیق شود. بیشتر سرویس دهندگان ویپ انواع بسته های آزمایشی و بسته های مشروط را برای استفاده های خاص ارائه می دهند. کاربران می توانند از این نسخه های آزمایشی و بسته های مشروط استفاده کرده و در صورت عدم رضایت کامل استفاده از آنها متوقف شده و برگردانده شوند. (ای شرایط بسته به نوع سرویس دهنده متفاوت است)

چاپ/برون‌بری