جزییات کتاب‌شناسی برای "آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد"

APA

آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد. (2016, Jul 13). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 13:04, September 22, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد&rev=1468402192.

MLA

Anonymous Contributors. "آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 13 Jul. 2016. Web. 22 Sep. 2019, 13:04

MHRA

Anonymous Contributors, 'آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 13 July 2016, 09:29 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد&rev=1468402192> [بازبینی شده 22 September 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد&rev=1468402192 (بازبینی شده September 22, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2016 Jul 13, 09:29 GMT [یاد شده 2019 Sep 22]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد&rev=1468402192.

Bluebook

آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد&rev=1468402192 (آخرین دیدار September 22, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. July 13, 2016, 09:29 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد&rev=1468402192. بازبینی شده September 22, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد&rev=1468402192",
  note = "[Online; accessed 22-September-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد&rev=1468402192}",
  note = "[Online; accessed 22-September-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد&rev=1468402192}",
  note = "[Online; accessed 22-September-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد|آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد]] ([[آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد?rev=1468402192|این ویرایش]])
نتیجه
آیا_سرویس_آزمایشی_ویپ_وجود_دارد (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری