جزییات کتاب‌شناسی برای "آیا_روش_انتقال_سیپ_غیرفعال_می_شود"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "آیا_روش_انتقال_سیپ_غیرفعال_می_شود"

APA

آیا_روش_انتقال_سیپ_غیرفعال_می_شود. (2015, May 20). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 13:01, September 22, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_روش_انتقال_سیپ_غیرفعال_می_شود&rev=1432120696.

MLA

Anonymous Contributors. "آیا_روش_انتقال_سیپ_غیرفعال_می_شود". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 20 May. 2015. Web. 22 Sep. 2019, 13:01

MHRA

Anonymous Contributors, 'آیا_روش_انتقال_سیپ_غیرفعال_می_شود', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 20 May 2015, 11:18 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_روش_انتقال_سیپ_غیرفعال_می_شود&rev=1432120696> [بازبینی شده 22 September 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "آیا_روش_انتقال_سیپ_غیرفعال_می_شود", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_روش_انتقال_سیپ_غیرفعال_می_شود&rev=1432120696 (بازبینی شده September 22, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. آیا_روش_انتقال_سیپ_غیرفعال_می_شود [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 May 20, 11:18 GMT [یاد شده 2019 Sep 22]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_روش_انتقال_سیپ_غیرفعال_می_شود&rev=1432120696.

Bluebook

آیا_روش_انتقال_سیپ_غیرفعال_می_شود, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_روش_انتقال_سیپ_غیرفعال_می_شود&rev=1432120696 (آخرین دیدار September 22, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. آیا_روش_انتقال_سیپ_غیرفعال_می_شود. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. May 20, 2015, 11:18 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_روش_انتقال_سیپ_غیرفعال_می_شود&rev=1432120696. بازبینی شده September 22, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_روش_انتقال_سیپ_غیرفعال_می_شود --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_روش_انتقال_سیپ_غیرفعال_می_شود&rev=1432120696",
  note = "[Online; accessed 22-September-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_روش_انتقال_سیپ_غیرفعال_می_شود --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_روش_انتقال_سیپ_غیرفعال_می_شود&rev=1432120696}",
  note = "[Online; accessed 22-September-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_روش_انتقال_سیپ_غیرفعال_می_شود --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_روش_انتقال_سیپ_غیرفعال_می_شود&rev=1432120696}",
  note = "[Online; accessed 22-September-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آیا_روش_انتقال_سیپ_غیرفعال_می_شود|آیا_روش_انتقال_سیپ_غیرفعال_می_شود]] ([[آیا_روش_انتقال_سیپ_غیرفعال_می_شود?rev=1432120696|این ویرایش]])
نتیجه
آیا_روش_انتقال_سیپ_غیرفعال_می_شود (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری