سوال: آیا دیجیوم آموزشی برای Asterisk SCF ارائه می دهد؟

جواب: خیر.

اگرچه Asterisk SCF در حال توسعه و پیشرفت است اما دیجیوم هنوز کلاسی مبنی بر آموزش این برنامه ارائه نکرده است.با نزدیک شدن به انتشار نسخه عمومی این برنامه، دیجیوم اطلاعات بیشتر درباره برنامه هاو کلاس های آموزشی را اعلام خواهد کرد.

چاپ/برون‌بری