جزییات کتاب‌شناسی برای "آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد"

APA

آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد. (2016, Apr 30). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 23:44, August 9, 2020, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد&rev=1462000703.

MLA

Anonymous Contributors. "آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 30 Apr. 2016. Web. 9 Aug. 2020, 23:44

MHRA

Anonymous Contributors, 'آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 30 April 2016, 07:18 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد&rev=1462000703> [بازبینی شده 9 August 2020]

Chicago

Anonymous Contributors, "آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد&rev=1462000703 (بازبینی شده August 9, 2020).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2016 Apr 30, 07:18 GMT [یاد شده 2020 Aug 9]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد&rev=1462000703.

Bluebook

آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد&rev=1462000703 (آخرین دیدار August 9, 2020).

AMA

Anonymous Contributors. آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. April 30, 2016, 07:18 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد&rev=1462000703. بازبینی شده August 9, 2020.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد&rev=1462000703",
  note = "[Online; accessed 9-August-2020]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد&rev=1462000703}",
  note = "[Online; accessed 9-August-2020]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد&rev=1462000703}",
  note = "[Online; accessed 9-August-2020]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد|آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد]] ([[آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد?rev=1462000703|این ویرایش]])
نتیجه
آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری