تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد [2015/05/21 13:30]
روشنک اسدیان ایجاد شد
آیا_دیجیوم_آموزشی_برای_asterisk_scf_ارائه_می_دهد [2016/04/30 11:48]
bahare
خط 1: خط 1:
-{{keywords>​سیستم تلفنی, تلفن نرم افزاری,​SCF ,مرکز تلفنی ,Asterisk SCF,​استریسک,​Digium , دانشنامه ویپ,​training }}+{{keywords>​سیستم تلفنی, تلفن نرم افزاری, گیتوی ویپ, SCF, مرکز تلفنی , Asterisk SCF, آموزش ویپ, استریسک, محصولات ویپ, Digium, پرسش و پاسخ استریسک,​ محصولات ویپ, دانشنامه ​ویپ, مبانی ویپ, مشکلات ​ویپ, training }}
  
-آیا دیجیوم آموزشی برای Asterisk SCF ارائه می دهد؟ ​+سوال: ​آیا دیجیوم آموزشی برای Asterisk SCF ارائه می دهد؟ ​
  
-QDoes Digium offer training for Asterisk SCF?+جواب: خیر
  
-A. No. While Asterisk SCF remains in heavy development,​ Digium does not offer training classes related to Asterisk SCF. As Asterisk SCF approaches general release, Digium will announce further details about training programs, classes and materials.+اگرچه ​Asterisk SCF در حال توسعه و پیشرفت است اما دیجیوم هنوز کلاسی مبنی بر آموزش این برنامه ارائه نکرده است.با نزدیک شدن به انتشار نسخه عمومی این برنامه، دیجیوم اطلاعات بیشتر درباره برنامه هاو کلاس های آموزشی را اعلام خواهد کرد.
  
چاپ/برون‌بری