جزییات کتاب‌شناسی برای "آیا_دوربین_مخفی_همان_دوربین_لنز_سوزنی_است"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "آیا_دوربین_مخفی_همان_دوربین_لنز_سوزنی_است"

APA

آیا_دوربین_مخفی_همان_دوربین_لنز_سوزنی_است. (2015, Aug 9). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 13:43, February 18, 2020, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_دوربین_مخفی_همان_دوربین_لنز_سوزنی_است&rev=1439097499.

MLA

Anonymous Contributors. "آیا_دوربین_مخفی_همان_دوربین_لنز_سوزنی_است". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 9 Aug. 2015. Web. 18 Feb. 2020, 13:43

MHRA

Anonymous Contributors, 'آیا_دوربین_مخفی_همان_دوربین_لنز_سوزنی_است', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 9 August 2015, 05:18 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_دوربین_مخفی_همان_دوربین_لنز_سوزنی_است&rev=1439097499> [بازبینی شده 18 February 2020]

Chicago

Anonymous Contributors, "آیا_دوربین_مخفی_همان_دوربین_لنز_سوزنی_است", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_دوربین_مخفی_همان_دوربین_لنز_سوزنی_است&rev=1439097499 (بازبینی شده February 18, 2020).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. آیا_دوربین_مخفی_همان_دوربین_لنز_سوزنی_است [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 Aug 9, 05:18 GMT [یاد شده 2020 Feb 18]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_دوربین_مخفی_همان_دوربین_لنز_سوزنی_است&rev=1439097499.

Bluebook

آیا_دوربین_مخفی_همان_دوربین_لنز_سوزنی_است, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_دوربین_مخفی_همان_دوربین_لنز_سوزنی_است&rev=1439097499 (آخرین دیدار February 18, 2020).

AMA

Anonymous Contributors. آیا_دوربین_مخفی_همان_دوربین_لنز_سوزنی_است. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. August 9, 2015, 05:18 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_دوربین_مخفی_همان_دوربین_لنز_سوزنی_است&rev=1439097499. بازبینی شده February 18, 2020.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_دوربین_مخفی_همان_دوربین_لنز_سوزنی_است --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_دوربین_مخفی_همان_دوربین_لنز_سوزنی_است&rev=1439097499",
  note = "[Online; accessed 18-February-2020]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_دوربین_مخفی_همان_دوربین_لنز_سوزنی_است --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_دوربین_مخفی_همان_دوربین_لنز_سوزنی_است&rev=1439097499}",
  note = "[Online; accessed 18-February-2020]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_دوربین_مخفی_همان_دوربین_لنز_سوزنی_است --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_دوربین_مخفی_همان_دوربین_لنز_سوزنی_است&rev=1439097499}",
  note = "[Online; accessed 18-February-2020]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آیا_دوربین_مخفی_همان_دوربین_لنز_سوزنی_است|آیا_دوربین_مخفی_همان_دوربین_لنز_سوزنی_است]] ([[آیا_دوربین_مخفی_همان_دوربین_لنز_سوزنی_است?rev=1439097499|این ویرایش]])
نتیجه
آیا_دوربین_مخفی_همان_دوربین_لنز_سوزنی_است (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری