سوال: آیا خرید همه تجهیزات ویپ ضروری است؟

جواب: بستگی دارد. برخی ارائه دهندگان خدمات تجهیزات را به صورت رایگان ارائه می دهند(اما باید به آنها برگردانده شود). برخی ارائه دهندگان دیگر به شما تجهیزات ویپ را واگذار می کنند (که شما می توانید نگه دارید). بیشتر ارائه دهندگان ویپ خانگی و بسیاری از ارائه دهندگان ویپ تجاری گوشی های شبکه و یا آداپتور های ATA را به صورت مجانی به شما خواهند داد(ATA ها بیشتر در سرویس های مستقر ویپ متداول بوده و IP phone ها در محیط های تجاری متداول هستند). در صورت عدم تمدید یا فسخ قرارداد، ممکن است مجبور به بازگرداندن این گوشی ها شوید. ممکن است که سایر سرویس دهندگان ویپ، تلفن های رایگان را به شما پیشنهاد نداده و این تلفنها را بصورت محصولات قابل فروش ارائه دهند.

چاپ/برون‌بری