عموما تماس های ویپ من، خوب است اما برخی اوقات، کیفیت بدی دارند و تماس ها قطع می گردند. آیا تکنولوژی ویپ دلیل قطعی و کیفیت بد مکالمات است؟

پاسخ: تماس هایی که از طرق اینترنت مسیردهی می شوند ممکن است گاهی موجب تغییراتی شود که منجر به کیفیت پایین مکالمات می گردد. دوره های تاخیر بالا، یا روتر های پر ازدحام یا مشکلات مسیردهی، ممکن است موجب از دست رفتن برخی پاکت های داده و قطعی در تماس ها شود. اگر معمولا ازدحام تماس ها بالاست، تمامی تماس ها ممکن است از دست بروند.

چاپ/برون‌بری