جزییات کتاب‌شناسی برای "آیا_تکنولوژی_ویپ_دلیل_قطعی_و_کیفیت_بد_مکالمات_است"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "آیا_تکنولوژی_ویپ_دلیل_قطعی_و_کیفیت_بد_مکالمات_است"

APA

آیا_تکنولوژی_ویپ_دلیل_قطعی_و_کیفیت_بد_مکالمات_است. (2015, Aug 17). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 18:33, December 15, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تکنولوژی_ویپ_دلیل_قطعی_و_کیفیت_بد_مکالمات_است&rev=1439797102.

MLA

Anonymous Contributors. "آیا_تکنولوژی_ویپ_دلیل_قطعی_و_کیفیت_بد_مکالمات_است". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 17 Aug. 2015. Web. 15 Dec. 2019, 18:33

MHRA

Anonymous Contributors, 'آیا_تکنولوژی_ویپ_دلیل_قطعی_و_کیفیت_بد_مکالمات_است', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 17 August 2015, 07:38 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تکنولوژی_ویپ_دلیل_قطعی_و_کیفیت_بد_مکالمات_است&rev=1439797102> [بازبینی شده 15 December 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "آیا_تکنولوژی_ویپ_دلیل_قطعی_و_کیفیت_بد_مکالمات_است", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تکنولوژی_ویپ_دلیل_قطعی_و_کیفیت_بد_مکالمات_است&rev=1439797102 (بازبینی شده December 15, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. آیا_تکنولوژی_ویپ_دلیل_قطعی_و_کیفیت_بد_مکالمات_است [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 Aug 17, 07:38 GMT [یاد شده 2019 Dec 15]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تکنولوژی_ویپ_دلیل_قطعی_و_کیفیت_بد_مکالمات_است&rev=1439797102.

Bluebook

آیا_تکنولوژی_ویپ_دلیل_قطعی_و_کیفیت_بد_مکالمات_است, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تکنولوژی_ویپ_دلیل_قطعی_و_کیفیت_بد_مکالمات_است&rev=1439797102 (آخرین دیدار December 15, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. آیا_تکنولوژی_ویپ_دلیل_قطعی_و_کیفیت_بد_مکالمات_است. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. August 17, 2015, 07:38 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تکنولوژی_ویپ_دلیل_قطعی_و_کیفیت_بد_مکالمات_است&rev=1439797102. بازبینی شده December 15, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_تکنولوژی_ویپ_دلیل_قطعی_و_کیفیت_بد_مکالمات_است --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تکنولوژی_ویپ_دلیل_قطعی_و_کیفیت_بد_مکالمات_است&rev=1439797102",
  note = "[Online; accessed 15-December-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_تکنولوژی_ویپ_دلیل_قطعی_و_کیفیت_بد_مکالمات_است --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تکنولوژی_ویپ_دلیل_قطعی_و_کیفیت_بد_مکالمات_است&rev=1439797102}",
  note = "[Online; accessed 15-December-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_تکنولوژی_ویپ_دلیل_قطعی_و_کیفیت_بد_مکالمات_است --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تکنولوژی_ویپ_دلیل_قطعی_و_کیفیت_بد_مکالمات_است&rev=1439797102}",
  note = "[Online; accessed 15-December-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آیا_تکنولوژی_ویپ_دلیل_قطعی_و_کیفیت_بد_مکالمات_است|آیا_تکنولوژی_ویپ_دلیل_قطعی_و_کیفیت_بد_مکالمات_است]] ([[آیا_تکنولوژی_ویپ_دلیل_قطعی_و_کیفیت_بد_مکالمات_است?rev=1439797102|این ویرایش]])
نتیجه
آیا_تکنولوژی_ویپ_دلیل_قطعی_و_کیفیت_بد_مکالمات_است (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری