جزییات کتاب‌شناسی برای "آیا_تماس_های_ویپ_امن_است"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "آیا_تماس_های_ویپ_امن_است"

APA

آیا_تماس_های_ویپ_امن_است. (2016, Jan 11). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 19:50, October 15, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تماس_های_ویپ_امن_است&rev=1452516357.

MLA

Anonymous Contributors. "آیا_تماس_های_ویپ_امن_است". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 11 Jan. 2016. Web. 15 Oct. 2019, 19:50

MHRA

Anonymous Contributors, 'آیا_تماس_های_ویپ_امن_است', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 11 January 2016, 12:45 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تماس_های_ویپ_امن_است&rev=1452516357> [بازبینی شده 15 October 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "آیا_تماس_های_ویپ_امن_است", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تماس_های_ویپ_امن_است&rev=1452516357 (بازبینی شده October 15, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. آیا_تماس_های_ویپ_امن_است [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2016 Jan 11, 12:45 GMT [یاد شده 2019 Oct 15]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تماس_های_ویپ_امن_است&rev=1452516357.

Bluebook

آیا_تماس_های_ویپ_امن_است, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تماس_های_ویپ_امن_است&rev=1452516357 (آخرین دیدار October 15, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. آیا_تماس_های_ویپ_امن_است. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. January 11, 2016, 12:45 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تماس_های_ویپ_امن_است&rev=1452516357. بازبینی شده October 15, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_تماس_های_ویپ_امن_است --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تماس_های_ویپ_امن_است&rev=1452516357",
  note = "[Online; accessed 15-October-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_تماس_های_ویپ_امن_است --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تماس_های_ویپ_امن_است&rev=1452516357}",
  note = "[Online; accessed 15-October-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_تماس_های_ویپ_امن_است --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تماس_های_ویپ_امن_است&rev=1452516357}",
  note = "[Online; accessed 15-October-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آیا_تماس_های_ویپ_امن_است|آیا_تماس_های_ویپ_امن_است]] ([[آیا_تماس_های_ویپ_امن_است?rev=1452516357|این ویرایش]])
نتیجه
آیا_تماس_های_ویپ_امن_است (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری