جزییات کتاب‌شناسی برای "آیا_تلفن_های_digium_از_iax2_پشتیبانی_می_کنند"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "آیا_تلفن_های_digium_از_iax2_پشتیبانی_می_کنند"

APA

آیا_تلفن_های_digium_از_iax2_پشتیبانی_می_کنند. (2015, May 20). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 23:56, October 13, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تلفن_های_digium_از_iax2_پشتیبانی_می_کنند&rev=1432116042.

MLA

Anonymous Contributors. "آیا_تلفن_های_digium_از_iax2_پشتیبانی_می_کنند". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 20 May. 2015. Web. 13 Oct. 2019, 23:56

MHRA

Anonymous Contributors, 'آیا_تلفن_های_digium_از_iax2_پشتیبانی_می_کنند', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 20 May 2015, 10:00 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تلفن_های_digium_از_iax2_پشتیبانی_می_کنند&rev=1432116042> [بازبینی شده 13 October 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "آیا_تلفن_های_digium_از_iax2_پشتیبانی_می_کنند", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تلفن_های_digium_از_iax2_پشتیبانی_می_کنند&rev=1432116042 (بازبینی شده October 13, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. آیا_تلفن_های_digium_از_iax2_پشتیبانی_می_کنند [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 May 20, 10:00 GMT [یاد شده 2019 Oct 13]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تلفن_های_digium_از_iax2_پشتیبانی_می_کنند&rev=1432116042.

Bluebook

آیا_تلفن_های_digium_از_iax2_پشتیبانی_می_کنند, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تلفن_های_digium_از_iax2_پشتیبانی_می_کنند&rev=1432116042 (آخرین دیدار October 13, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. آیا_تلفن_های_digium_از_iax2_پشتیبانی_می_کنند. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. May 20, 2015, 10:00 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تلفن_های_digium_از_iax2_پشتیبانی_می_کنند&rev=1432116042. بازبینی شده October 13, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_تلفن_های_digium_از_iax2_پشتیبانی_می_کنند --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تلفن_های_digium_از_iax2_پشتیبانی_می_کنند&rev=1432116042",
  note = "[Online; accessed 13-October-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_تلفن_های_digium_از_iax2_پشتیبانی_می_کنند --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تلفن_های_digium_از_iax2_پشتیبانی_می_کنند&rev=1432116042}",
  note = "[Online; accessed 13-October-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_تلفن_های_digium_از_iax2_پشتیبانی_می_کنند --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_تلفن_های_digium_از_iax2_پشتیبانی_می_کنند&rev=1432116042}",
  note = "[Online; accessed 13-October-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آیا_تلفن_های_digium_از_iax2_پشتیبانی_می_کنند|آیا_تلفن_های_digium_از_iax2_پشتیبانی_می_کنند]] ([[آیا_تلفن_های_digium_از_iax2_پشتیبانی_می_کنند?rev=1432116042|این ویرایش]])
نتیجه
آیا_تلفن_های_digium_از_iax2_پشتیبانی_می_کنند (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری