جزییات کتاب‌شناسی برای "آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد"

APA

آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد. (2016, Jan 31). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 17:59, April 4, 2020, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد&rev=1454235055.

MLA

Anonymous Contributors. "آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 31 Jan. 2016. Web. 4 Apr. 2020, 17:59

MHRA

Anonymous Contributors, 'آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 31 January 2016, 10:10 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد&rev=1454235055> [بازبینی شده 4 April 2020]

Chicago

Anonymous Contributors, "آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد&rev=1454235055 (بازبینی شده April 4, 2020).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2016 Jan 31, 10:10 GMT [یاد شده 2020 Apr 4]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد&rev=1454235055.

Bluebook

آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد&rev=1454235055 (آخرین دیدار April 4, 2020).

AMA

Anonymous Contributors. آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. January 31, 2016, 10:10 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد&rev=1454235055. بازبینی شده April 4, 2020.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد&rev=1454235055",
  note = "[Online; accessed 4-April-2020]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد&rev=1454235055}",
  note = "[Online; accessed 4-April-2020]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد&rev=1454235055}",
  note = "[Online; accessed 4-April-2020]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد|آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد]] ([[آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد?rev=1454235055|این ویرایش]])
نتیجه
آیا_برای_فری_سوئیچ_مستندات_در_دسترس_وجود_دارد (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری