جزییات کتاب‌شناسی برای "آیا_برای_ایجاد_تماس_باید_کامپیوتر_روشن_باشد"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "آیا_برای_ایجاد_تماس_باید_کامپیوتر_روشن_باشد"

APA

آیا_برای_ایجاد_تماس_باید_کامپیوتر_روشن_باشد. (2016, Jan 17). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 23:13, August 9, 2020, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_برای_ایجاد_تماس_باید_کامپیوتر_روشن_باشد&rev=1453022417.

MLA

Anonymous Contributors. "آیا_برای_ایجاد_تماس_باید_کامپیوتر_روشن_باشد". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 17 Jan. 2016. Web. 9 Aug. 2020, 23:13

MHRA

Anonymous Contributors, 'آیا_برای_ایجاد_تماس_باید_کامپیوتر_روشن_باشد', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 17 January 2016, 09:20 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_برای_ایجاد_تماس_باید_کامپیوتر_روشن_باشد&rev=1453022417> [بازبینی شده 9 August 2020]

Chicago

Anonymous Contributors, "آیا_برای_ایجاد_تماس_باید_کامپیوتر_روشن_باشد", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_برای_ایجاد_تماس_باید_کامپیوتر_روشن_باشد&rev=1453022417 (بازبینی شده August 9, 2020).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. آیا_برای_ایجاد_تماس_باید_کامپیوتر_روشن_باشد [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2016 Jan 17, 09:20 GMT [یاد شده 2020 Aug 9]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_برای_ایجاد_تماس_باید_کامپیوتر_روشن_باشد&rev=1453022417.

Bluebook

آیا_برای_ایجاد_تماس_باید_کامپیوتر_روشن_باشد, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_برای_ایجاد_تماس_باید_کامپیوتر_روشن_باشد&rev=1453022417 (آخرین دیدار August 9, 2020).

AMA

Anonymous Contributors. آیا_برای_ایجاد_تماس_باید_کامپیوتر_روشن_باشد. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. January 17, 2016, 09:20 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_برای_ایجاد_تماس_باید_کامپیوتر_روشن_باشد&rev=1453022417. بازبینی شده August 9, 2020.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_برای_ایجاد_تماس_باید_کامپیوتر_روشن_باشد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_برای_ایجاد_تماس_باید_کامپیوتر_روشن_باشد&rev=1453022417",
  note = "[Online; accessed 9-August-2020]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_برای_ایجاد_تماس_باید_کامپیوتر_روشن_باشد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_برای_ایجاد_تماس_باید_کامپیوتر_روشن_باشد&rev=1453022417}",
  note = "[Online; accessed 9-August-2020]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آیا_برای_ایجاد_تماس_باید_کامپیوتر_روشن_باشد --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2016",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آیا_برای_ایجاد_تماس_باید_کامپیوتر_روشن_باشد&rev=1453022417}",
  note = "[Online; accessed 9-August-2020]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آیا_برای_ایجاد_تماس_باید_کامپیوتر_روشن_باشد|آیا_برای_ایجاد_تماس_باید_کامپیوتر_روشن_باشد]] ([[آیا_برای_ایجاد_تماس_باید_کامپیوتر_روشن_باشد?rev=1453022417|این ویرایش]])
نتیجه
آیا_برای_ایجاد_تماس_باید_کامپیوتر_روشن_باشد (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری