سوال:آیا برای ایجاد تماس باید کامپیوتر روشن باشد؟

جواب:نه، مگر در حالتی که از یک سافت فون استفاده کنید. آن چیزی که در یک مکالمه با ویپ نیاز دارید، اتصال به اینترنت پهن باند فعال است. برای اتصال به اینترنت پهن باند فعال در صورت داشتن تلفن های متعدد، برای تأمین اینترنت مکفی و اتصال به آن برای گوشی هایتان این امکان وجود دارد که به نوعی روتر نیاز پیدا کنید.

چاپ/برون‌بری