تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

آیا_با_lync_2010_می_توان_از_وضعیت_دستگاه_مطلع_شد [2015/05/20 15:37] (فعلی)
روشنک اسدیان ایجاد شد
خط 1: خط 1:
 +{{keywords>​ ,VoIP, دانشنامه ویپ, مباحث شبکه ,​Lync,​dialplan,​SIP , تلفن دیجیوم ,Digium}}
 +
 +آیا با Lync 2010 می توان از وضعیت دستگاه مطلع شد؟ ​
 +
 +Q: Can we use device status from Lync 2010? 
 +
 +A: The best answer for this question is a question itself: can you get device status from Lync 2010 into Asterisk'​s dialplan? If so, then the answer is yes. If not, then the answer is no.
  
چاپ/برون‌بری