تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

آیا_با_وجود_فایروال_می_توان_از_ویپ_استفاده_کرد [2015/09/20 11:08]
روشنک اسدیان ایجاد شد
آیا_با_وجود_فایروال_می_توان_از_ویپ_استفاده_کرد [2016/07/13 14:01] (فعلی)
روشنک اسدیان
خط 1: خط 1:
-{{keywords>​ نحوه تست ارتباط ویپ,​فایروال ویپ,​تازه های ویپ,​ارتباط ویپ,سوالات متداول, تلفن کنفرانس,​ تماس گروهی,Hosted PBX , VPN, کارت اعتباری,​ATA تکنیک های ویپ ,شرکت سیتکو,​ماژول تلفنی VoIP,ویپ چیست؟, VoIP چیست؟ دانشنامه ویپ فارسی,​تلفن ویپ,​اولین دانشنامه ویپ فارسی, ویکی ویپ فارسی,​VoIP wiki چیست؟, معایبVoIP,​اشکالات پیش آمده در ویپ , سوالات متداول,​تکنیک های ویپ چیست؟ ,​دانشنامه فارسی ویپ,​شرکت سیتکو, تلفن کنفرانس,​ دانشنامه فارسی ویپ,​تماس گروهی,​دانشنامه ویپ فارسی,​اولین دانشنامه ویپ فارسی,​VoIP,​ویپ چیست؟,​VoIP چیست؟,​ویکی ویپ فارسی,​VoIP wiki چیست؟, تلفن های ویپ, میزبانی ویپ, تلفن های اعتباری,​تلفن شبکه, پردازش ابری,​تماس تلفنی ویپ,​تماس تلفنی با تجهیزات ویپ,​تجهیزات ویپ, نرم افزار ویپ,​سخت افزار ویپ,​پهنای باند ویپ,​گیت وی ویپ,​لوازم جانبی ویپ,​کار با ویپ,​مرکز تلفنی ویپ, کارت اعتباری,bandwidth چیست؟ ​,سوال و جواب ویپ,​ماژول تلفنی,​سوالات متداول ویپ}}+{{keywords>​ نحوه تست ارتباط ویپ,​فایروال ویپ,​تازه های ویپ,​ارتباط ویپ,سرویس cloud چیست؟, تلفن کنفرانس,​ تماس گروهی,سرویس ابری, کارت اعتباری,​ATA تکنیک های ویپ ,شرکت سیتکو,​ماژول تلفنی VoIP,ویپ چیست؟, VoIP چیست؟ دانشنامه ویپ فارسی,​تلفن ویپ,​اولین دانشنامه ویپ فارسی, ویکی ویپ فارسی,​VoIP wiki چیست؟, معایبVoIP,​اشکالات پیش آمده در ویپ , سوالات متداول,​تکنیک های ویپ چیست؟ ,​دانشنامه فارسی ویپ,​شرکت سیتکو, تلفن کنفرانس,​ دانشنامه فارسی ویپ,​تماس گروهی,​دانشنامه ویپ فارسی,​اولین دانشنامه ویپ فارسی,​VoIP,​ویپ چیست؟,​VoIP چیست؟,​ویکی ویپ فارسی,​VoIP wiki چیست؟, تلفن های ویپ, میزبانی ویپ, تلفن های اعتباری,​تلفن شبکه, پردازش ابری,​تماس تلفنی ویپ,​تماس تلفنی با تجهیزات ویپ,​تجهیزات ویپ, نرم افزار ویپ,​سخت افزار ویپ,​پهنای باند ویپ,​گیت وی ویپ,​لوازم جانبی ویپ,​کار با ویپ,​مرکز تلفنی ویپ, کارت اعتباری ,سوال و جواب ویپ,​ماژول تلفنی,​سوالات متداول ویپ}}
  
-سوال:​آیا با وجود فایروال می توان از ویپ استفاده کرد؟ 
  
-Will I be able to use VoIP behind a firewall? ​+سوال: آیا با وجود فایروال می توان از ویپ استفاده کرد؟ 
 + 
 +جواب: برای این براحتی بتوانید در کنار فایروال، از تمامی تجهیزات و برنامه های نرم افزاری موجود و مورد نیاز شبکه تان استفاده کنید، تمامی هماهنگی ها و تنظیمات لازم را بایستی از طریق مدیر شبکه خود انجام دهید.
  
-You need to ask your network administrator regarding any special setting that are required to function through the firewall. ​ 
  
  
چاپ/برون‌بری