سوال: آیا با وجود فایروال می توان از ویپ استفاده کرد؟

جواب: برای این براحتی بتوانید در کنار فایروال، از تمامی تجهیزات و برنامه های نرم افزاری موجود و مورد نیاز شبکه تان استفاده کنید، تمامی هماهنگی ها و تنظیمات لازم را بایستی از طریق مدیر شبکه خود انجام دهید.

چاپ/برون‌بری