تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

آیا_اشتراک_استریسک_از_نسخه_scf_پشتیبانی_می_کند [2015/05/21 13:27]
روشنک اسدیان ایجاد شد
آیا_اشتراک_استریسک_از_نسخه_scf_پشتیبانی_می_کند [2016/04/24 12:16] (فعلی)
bahare
خط 1: خط 1:
-{{keywords>​سیستم تلفنی, تلفن نرم افزاری,​SCF ,مرکز تلفنی ,Asterisk SCF,​استریسک,​ دانشنامه ویپ,​subscription}}+{{keywords>​سیستم تلفنی, محصولات ویپ, دیجیوم,​ OPRN SOURCE, تلفن های ویپ, تلفن نرم افزاری, گیتوی ویپ, SCF ,مرکز تلفنی ​, پرسش و پاسخ ASTERISk, آموزش ویپ, Asterisk SCF,​استریسک,​ دانشنامه ویپ, مبانی ویپ, مشکلات ویپ, پرسش و پاسخ ویپ, پرسش و پاسخ استریسک, subscription}}
  
-آیا اشتراک استریسک شامل پشتیبانی از استریسک SCFمی شود؟ +سوال: ​آیا اشتراک استریسک شامل پشتیبانی از استریسک SCFمی شود؟
- +
-Q. Do Asterisk subscriptions also include support for Asterisk SCF? +
- +
-A. Digium’s open source subscriptions offered for Asterisk may not be applied to Asterisk SCF environments.+
  
 +جواب:​اشتراک open source دیجیوم برای استریسک ارائه شده است و ممکن است برای ​ Asterisk SCF قابل اجرا نباشد.
چاپ/برون‌بری