سوال: آیا امکان اتصال TIVO روی اتصال ویپ موجود است؟

جواب: از آنجا که، در اکثر موارد، ویدئو TIVO شما از یک مودم dial up برای اتصال و نظر سنجی اطلاعات استفاده می کند، در نتیجه بدون آن کار نخواهد کرد. این موضوع بسیار به گوشمان رسیده که بسیاری از مردم با پایین آوردن سرعت مودم در ضریب baud rate پایین به آن دسترسی پیدا می کنند، اما بسیاری از سرویس دهنده های ویپ از این نوع ارتباط به دلیل مشکلاتی که مودم در ارتباط با ویپ ایجاد می کند را پشتیبانی نمی کنند. ماشین های جدیدتر TIVO می تواند از تکنولوژی پهنای باند بهتر که از طریق اترنت متصل می شود، استفاده می کند.

چاپ/برون‌بری