جزییات کتاب‌شناسی برای "آنالوگanalog"

 • نام صفحه: آنالوگanalog
 • نویسنده: Anonymous Contributors
 • منتشر کننده: دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران.
 • تاریخ آخرین بازبینی: 13 May 2015 09:59 GMT
 • تاریخ بازیابی: 22 February 2020 00:42 GMT
 • شناسه ویرایش صفحه: 1431511199

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "آنالوگanalog"

APA

آنالوگanalog. (2015, May 13). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 00:42, February 22, 2020, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آنالوگanalog&rev=1431511199.

MLA

Anonymous Contributors. "آنالوگanalog". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 13 May. 2015. Web. 22 Feb. 2020, 00:42

MHRA

Anonymous Contributors, 'آنالوگanalog', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 13 May 2015, 09:59 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آنالوگanalog&rev=1431511199> [بازبینی شده 22 February 2020]

Chicago

Anonymous Contributors, "آنالوگanalog", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آنالوگanalog&rev=1431511199 (بازبینی شده February 22, 2020).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. آنالوگanalog [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 May 13, 09:59 GMT [یاد شده 2020 Feb 22]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آنالوگanalog&rev=1431511199.

Bluebook

آنالوگanalog, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آنالوگanalog&rev=1431511199 (آخرین دیدار February 22, 2020).

AMA

Anonymous Contributors. آنالوگanalog. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. May 13, 2015, 09:59 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آنالوگanalog&rev=1431511199. بازبینی شده February 22, 2020.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آنالوگanalog --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آنالوگanalog&rev=1431511199",
  note = "[Online; accessed 22-February-2020]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آنالوگanalog --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آنالوگanalog&rev=1431511199}",
  note = "[Online; accessed 22-February-2020]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آنالوگanalog --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آنالوگanalog&rev=1431511199}",
  note = "[Online; accessed 22-February-2020]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آنالوگanalog|آنالوگanalog]] ([[آنالوگanalog?rev=1431511199|این ویرایش]])
نتیجه
آنالوگanalog (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری