آنالوگ: VoIP Gateway آنالوگ برای ارتباط تلفن‌های آنالوگ سنتی به یک سیستم VoIP Phone یا برعکس استفاده می‌شود. برای تامین این هدف دو منظوره یک VoIP Gateway آنالوگ به دو شکل مختلف FXS و FXO وجود دارد.

چاپ/برون‌بری