تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
آموزش_نحوه_ی_ترانک_بین_دو_سرور_الستیکس [2015/05/13 09:20]
هما هاتفی
آموزش_نحوه_ی_ترانک_بین_دو_سرور_الستیکس [2015/05/13 09:21] (فعلی)
هما هاتفی
خط 25: خط 25:
 Trunk Name: dubai Trunk Name: dubai
  
---------------------- 
  
 Outgoing Settings Outgoing Settings
چاپ/برون‌بری