ترانک بین دو سرور الستیکس

اگز دو سرور داشته باشیم که یکی در ایران و دیگری در دبی باشد و بر روی هر کدام از این دو سرورها نیز آی پی public ست شده باشد.

سرور ایران : 31.25.130.65

سرور دبی : 88.180.53.12

و

رنج داخلی های ایران : 1000

رنج داخلی های دبی : 200 و 300

برای اینکه بین این دو سرور ارتباط ایجاد کنیم بطوریکه داخلی های سرور ایران بتوانند داخلی های دبی را شماره گیری کنند و بر عکس همانند زیر عمل میکنیم:

ابتدا وارد سرور الستیکس ایران میشیم منوی pbx زیر منوی trunks و بعد یک iax2 trunk جدید میسازیم :

کد PHP:

General Settings

Trunk Name: dubai

Outgoing Settings

Trunk Name: 51

PEER Details:

host=88.180.53.12

username=51

secret=51

type=friend

context=from-internal

qualify=yes

port=4569

همین تنظیمات کافی است . submit و apply میکنیم.

حالا از منوی tool دستور زیر رو می زنیم تا ببینیم که ترانک ما ok هست یا نه:

iax2 show peers

Name/Username Host Mask Port Status

51/51 88.180.53.12 (S) 255.255.255.255 4569 OK (210 ms)

1 iax2 peers [1 online, 0 offline, 0 unmonitored]

حالا که ترانک ما برقرار شده باید روت خروجی به سمت سرور دبی را نیز ایجاد کنیم:

از منوی pbx زیر منوی outbound routes یک روت خروجی جدید ایجاد میکنیم:

Route Name: to_dubai

در قسمت :

Dial Patterns that will use this Route

و در کادر match pattern می نویسیم : 2xx

سپس روی فیلد add more dial pattern fields کلیک میکنیم تا اجازه ی افزودن یک روت دیگر را هم به ما بدهد و بعد از اضافه شدن کادر در قسمت match pattern کادر جدید می نویسیم : 3xx

بعد در قسمت

Trunk Sequence for Matched Routes

ترانکی که ساختیم به نام dubai را انتخاب وsubmit و apply میکنیم.

حالا از داخلی های ایران میتوانیم داخلی های دبی را شماره گیری نماییم.

اکنون تمامی این تنظیمات را برای سرور دبی هم انجام میدهیم به صورت زیر:

ابتدا وارد سرور الستیکس دبی میشیم منوی pbx زیر منوی trunks و بعد یک iax2 trunk جدید میسازیم :

General Settings

Trunk Name: iran

Outgoing Settings

Trunk Name: 51

PEER Details:

host=31.25.130.65

username=51

secret=51

type=friend

context=from-internal

qualify=yes

port=4569

همین تنظیمات کافی است . submit و apply میکنیم.

حالا از منوی tool دستور زیر رو می زنیم تا ببینیم که ترانک ما ok هست یا نه:

iax2 show peers

Name/Username Host Mask Port Status

51/51 31.25.130.65 (S) 255.255.255.255 4569 OK (210 ms)

1 iax2 peers [1 online, 0 offline, 0 unmonitored]

حالا که ترانک ما برقرار شده باید روت خروجی به سمت سرور ایران را نیز ایجاد کنیم:

از منوی pbx زیر منوی outbound routes یک روت خروجی جدید ایجاد میکنیم:

Route Name: to_iran

در قسمت :

Dial Patterns that will use this Route

و در کادر match pattern می نویسیم : 1xxx

بعد در قسمت

Trunk Sequence for Matched Routes

ترانکی که ساختیم به نام iran را انتخاب وsubmit و apply میکنیم

حالا از داخلی های دبی میتوانیم داخلی های ایران را نیز شماره گیری نماییم

چاپ/برون‌بری