تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
آموزش_ترانک_بین_گیت_وی_نیوراک_و_سرور_الستیکس [2015/05/12 15:49]
هما هاتفی
آموزش_ترانک_بین_گیت_وی_نیوراک_و_سرور_الستیکس [2015/05/12 15:53]
هما هاتفی
خط 1: خط 1:
 +{{keywords>,​ گیت وی نیوراک,​ الستیکس,​سوالات متداول,​Newrock,​ پرسش و پاسخ ,Sip Trunk,​دانشنامه ویپ, فن آوری ویپ}}
 +
 +
 +====== ارتباط گيت وي نيوراك با Elastix ======
  
 در اینجا هدف،ارتباط گيت وي نيوراك با Elastix مي باشد. در اين مطلب مسيردهي تماسها از طريق خطوط شهري PSTN متصل شده به گيت وي نيوراك به سمت IVR الستيكس انجام شده و بلعكس آن،شماره گيري هر داخلي الستيكس با استفاده از گيتوي به سمت خطوط شهري اتفاق مي افتد. در اینجا هدف،ارتباط گيت وي نيوراك با Elastix مي باشد. در اين مطلب مسيردهي تماسها از طريق خطوط شهري PSTN متصل شده به گيت وي نيوراك به سمت IVR الستيكس انجام شده و بلعكس آن،شماره گيري هر داخلي الستيكس با استفاده از گيتوي به سمت خطوط شهري اتفاق مي افتد.
خط 69: خط 73:
  
 {{ :​linux-zone.org-9.jpg |}} {{ :​linux-zone.org-9.jpg |}}
- 
  
چاپ/برون‌بری