تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
آخرین نگارش نگارش بعد در دو طرف
آموزش_ترانک_بین_گیت_وی_نیوراک_و_سرور_الستیکس [2015/05/12 15:47]
هما هاتفی
آموزش_ترانک_بین_گیت_وی_نیوراک_و_سرور_الستیکس [2015/05/12 15:49]
هما هاتفی
خط 10: خط 10:
 Newrock: 172.16.8.8 Newrock: 172.16.8.8
  
-پس از وارد شدن به پنل الستيكس یک Trunk با اسم newrock وبا مشخصات زیر ايجاد مي كنيد.+پس از وارد شدن به پنل الستيكس یک Trunk با اسم newrock و با مشخصات زیر ايجاد مي كنيد.
  
 host=dynamictype=friendqualify=yesusername=newrocksecret=newrock host=dynamictype=friendqualify=yesusername=newrocksecret=newrock
چاپ/برون‌بری