جزییات کتاب‌شناسی برای "چگونگی برقراري ارتباط بين گيت وي FXS و FXO"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "چگونگی برقراري ارتباط بين گيت وي FXS و FXO"

APA

چگونگی برقراري ارتباط بين گيت وي FXS و FXO. (2015, May 12). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 01:59, November 22, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آموزش_ترانک_بین_دو_گیت_وی_fxs_و_fxo_نیوراک&rev=1431432201.

MLA

Anonymous Contributors. "چگونگی برقراري ارتباط بين گيت وي FXS و FXO". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 12 May. 2015. Web. 22 Nov. 2019, 01:59

MHRA

Anonymous Contributors, 'چگونگی برقراري ارتباط بين گيت وي FXS و FXO', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 12 May 2015, 12:03 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آموزش_ترانک_بین_دو_گیت_وی_fxs_و_fxo_نیوراک&rev=1431432201> [بازبینی شده 22 November 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "چگونگی برقراري ارتباط بين گيت وي FXS و FXO", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آموزش_ترانک_بین_دو_گیت_وی_fxs_و_fxo_نیوراک&rev=1431432201 (بازبینی شده November 22, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. چگونگی برقراري ارتباط بين گيت وي FXS و FXO [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 May 12, 12:03 GMT [یاد شده 2019 Nov 22]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آموزش_ترانک_بین_دو_گیت_وی_fxs_و_fxo_نیوراک&rev=1431432201.

Bluebook

چگونگی برقراري ارتباط بين گيت وي FXS و FXO, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آموزش_ترانک_بین_دو_گیت_وی_fxs_و_fxo_نیوراک&rev=1431432201 (آخرین دیدار November 22, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. چگونگی برقراري ارتباط بين گيت وي FXS و FXO. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. May 12, 2015, 12:03 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آموزش_ترانک_بین_دو_گیت_وی_fxs_و_fxo_نیوراک&rev=1431432201. بازبینی شده November 22, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "چگونگی برقراري ارتباط بين گيت وي FXS و FXO --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آموزش_ترانک_بین_دو_گیت_وی_fxs_و_fxo_نیوراک&rev=1431432201",
  note = "[Online; accessed 22-November-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "چگونگی برقراري ارتباط بين گيت وي FXS و FXO --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آموزش_ترانک_بین_دو_گیت_وی_fxs_و_fxo_نیوراک&rev=1431432201}",
  note = "[Online; accessed 22-November-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "چگونگی برقراري ارتباط بين گيت وي FXS و FXO --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آموزش_ترانک_بین_دو_گیت_وی_fxs_و_fxo_نیوراک&rev=1431432201}",
  note = "[Online; accessed 22-November-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آموزش_ترانک_بین_دو_گیت_وی_fxs_و_fxo_نیوراک|چگونگی برقراري ارتباط بين گيت وي FXS و FXO]] ([[آموزش_ترانک_بین_دو_گیت_وی_fxs_و_fxo_نیوراک?rev=1431432201|این ویرایش]])
نتیجه
چگونگی برقراري ارتباط بين گيت وي FXS و FXO (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری