جزییات کتاب‌شناسی برای "گام اول: تعریف نیازهای سیستم‌ VoIP"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "گام اول: تعریف نیازهای سیستم‌ VoIP"

APA

گام اول: تعریف نیازهای سیستم‌ VoIP. (2015, Apr 21). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 23:57, October 13, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آغاز_کسب_و_کار_در_زمینه_فناوری_ویپ&rev=1429590843.

MLA

Anonymous Contributors. "گام اول: تعریف نیازهای سیستم‌ VoIP". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 21 Apr. 2015. Web. 13 Oct. 2019, 23:57

MHRA

Anonymous Contributors, 'گام اول: تعریف نیازهای سیستم‌ VoIP', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 21 April 2015, 04:34 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آغاز_کسب_و_کار_در_زمینه_فناوری_ویپ&rev=1429590843> [بازبینی شده 13 October 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "گام اول: تعریف نیازهای سیستم‌ VoIP", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آغاز_کسب_و_کار_در_زمینه_فناوری_ویپ&rev=1429590843 (بازبینی شده October 13, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. گام اول: تعریف نیازهای سیستم‌ VoIP [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 Apr 21, 04:34 GMT [یاد شده 2019 Oct 13]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آغاز_کسب_و_کار_در_زمینه_فناوری_ویپ&rev=1429590843.

Bluebook

گام اول: تعریف نیازهای سیستم‌ VoIP, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آغاز_کسب_و_کار_در_زمینه_فناوری_ویپ&rev=1429590843 (آخرین دیدار October 13, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. گام اول: تعریف نیازهای سیستم‌ VoIP. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. April 21, 2015, 04:34 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آغاز_کسب_و_کار_در_زمینه_فناوری_ویپ&rev=1429590843. بازبینی شده October 13, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "گام اول: تعریف نیازهای سیستم‌ VoIP --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آغاز_کسب_و_کار_در_زمینه_فناوری_ویپ&rev=1429590843",
  note = "[Online; accessed 13-October-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "گام اول: تعریف نیازهای سیستم‌ VoIP --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آغاز_کسب_و_کار_در_زمینه_فناوری_ویپ&rev=1429590843}",
  note = "[Online; accessed 13-October-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "گام اول: تعریف نیازهای سیستم‌ VoIP --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آغاز_کسب_و_کار_در_زمینه_فناوری_ویپ&rev=1429590843}",
  note = "[Online; accessed 13-October-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آغاز_کسب_و_کار_در_زمینه_فناوری_ویپ|گام اول: تعریف نیازهای سیستم‌ VoIP]] ([[آغاز_کسب_و_کار_در_زمینه_فناوری_ویپ?rev=1429590843|این ویرایش]])
نتیجه
گام اول: تعریف نیازهای سیستم‌ VoIP (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری