جزییات کتاب‌شناسی برای "آداپتور_فیبر_نوری_چیست"

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "آداپتور_فیبر_نوری_چیست"

APA

آداپتور_فیبر_نوری_چیست. (2015, Aug 12). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 13:03, September 22, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتور_فیبر_نوری_چیست&rev=1439380481.

MLA

Anonymous Contributors. "آداپتور_فیبر_نوری_چیست". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 12 Aug. 2015. Web. 22 Sep. 2019, 13:03

MHRA

Anonymous Contributors, 'آداپتور_فیبر_نوری_چیست', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 12 August 2015, 11:54 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتور_فیبر_نوری_چیست&rev=1439380481> [بازبینی شده 22 September 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "آداپتور_فیبر_نوری_چیست", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتور_فیبر_نوری_چیست&rev=1439380481 (بازبینی شده September 22, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. آداپتور_فیبر_نوری_چیست [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 Aug 12, 11:54 GMT [یاد شده 2019 Sep 22]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتور_فیبر_نوری_چیست&rev=1439380481.

Bluebook

آداپتور_فیبر_نوری_چیست, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتور_فیبر_نوری_چیست&rev=1439380481 (آخرین دیدار September 22, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. آداپتور_فیبر_نوری_چیست. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. August 12, 2015, 11:54 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتور_فیبر_نوری_چیست&rev=1439380481. بازبینی شده September 22, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آداپتور_فیبر_نوری_چیست --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتور_فیبر_نوری_چیست&rev=1439380481",
  note = "[Online; accessed 22-September-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آداپتور_فیبر_نوری_چیست --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتور_فیبر_نوری_چیست&rev=1439380481}",
  note = "[Online; accessed 22-September-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "آداپتور_فیبر_نوری_چیست --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتور_فیبر_نوری_چیست&rev=1439380481}",
  note = "[Online; accessed 22-September-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آداپتور_فیبر_نوری_چیست|آداپتور_فیبر_نوری_چیست]] ([[آداپتور_فیبر_نوری_چیست?rev=1439380481|این ویرایش]])
نتیجه
آداپتور_فیبر_نوری_چیست (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری