تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
آداپتورهای_voip [2015/05/24 08:47]
روشنک اسدیان
آداپتورهای_voip [2015/08/12 16:17] (فعلی)
روشنک اسدیان
خط 16: خط 16:
  
 [[محدودیت استفاده از آداپتورها]] [[محدودیت استفاده از آداپتورها]]
 +
 +[[آداپتور فیبر نوری چیست؟]]
  
  
خط 22: خط 24:
  
 [[پشتیبانی از پروتکل T.38]] [[پشتیبانی از پروتکل T.38]]
- 
  
  
چاپ/برون‌بری