تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
آداپتورهای_voip [2015/05/10 01:52]
روشنک اسدیان
آداپتورهای_voip [2015/08/12 06:47]
روشنک اسدیان
خط 9: خط 9:
 [[پورت FXO چیست؟]] [[پورت FXO چیست؟]]
  
 +[[انواع مبدل های تلفنی آنالوگ]]
  
 [[نحوه کار مبدل های(VOIP (ATA به چه شکل است؟]] [[نحوه کار مبدل های(VOIP (ATA به چه شکل است؟]]
خط 15: خط 16:
  
 [[محدودیت استفاده از آداپتورها]] [[محدودیت استفاده از آداپتورها]]
 +
 +[[آداپتور فیبر نوری چیست؟]]
  
  
خط 21: خط 24:
  
 [[پشتیبانی از پروتکل T.38]] [[پشتیبانی از پروتکل T.38]]
- 
  
  
چاپ/برون‌بری