تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
آخرین نگارش نگارش بعد در دو طرف
آداپتورهای_voip [2015/05/10 01:52]
روشنک اسدیان
آداپتورهای_voip [2015/05/23 23:17]
روشنک اسدیان
خط 9: خط 9:
 [[پورت FXO چیست؟]] [[پورت FXO چیست؟]]
  
 +[[انواع مبدل های تلفنی آنالوگ]]
  
 [[نحوه کار مبدل های(VOIP (ATA به چه شکل است؟]] [[نحوه کار مبدل های(VOIP (ATA به چه شکل است؟]]
چاپ/برون‌بری