جزییات کتاب‌شناسی برای "VOIP Adapter چیست؟"

 • نام صفحه: VOIP Adapter چیست؟
 • نویسنده: Anonymous Contributors
 • منتشر کننده: دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران.
 • تاریخ آخرین بازبینی: 24 May 2015 04:15 GMT
 • تاریخ بازیابی: 22 September 2019 13:04 GMT
 • شناسه ویرایش صفحه: 1432440954

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "VOIP Adapter چیست؟"

APA

VOIP Adapter چیست؟. (2015, May 24). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 13:04, September 22, 2019, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتورهای_ata&rev=1432440954.

MLA

Anonymous Contributors. "VOIP Adapter چیست؟". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 24 May. 2015. Web. 22 Sep. 2019, 13:04

MHRA

Anonymous Contributors, 'VOIP Adapter چیست؟', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 24 May 2015, 04:15 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتورهای_ata&rev=1432440954> [بازبینی شده 22 September 2019]

Chicago

Anonymous Contributors, "VOIP Adapter چیست؟", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتورهای_ata&rev=1432440954 (بازبینی شده September 22, 2019).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. VOIP Adapter چیست؟ [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 May 24, 04:15 GMT [یاد شده 2019 Sep 22]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتورهای_ata&rev=1432440954.

Bluebook

VOIP Adapter چیست؟, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتورهای_ata&rev=1432440954 (آخرین دیدار September 22, 2019).

AMA

Anonymous Contributors. VOIP Adapter چیست؟. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. May 24, 2015, 04:15 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتورهای_ata&rev=1432440954. بازبینی شده September 22, 2019.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "VOIP Adapter چیست؟ --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتورهای_ata&rev=1432440954",
  note = "[Online; accessed 22-September-2019]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "VOIP Adapter چیست؟ --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتورهای_ata&rev=1432440954}",
  note = "[Online; accessed 22-September-2019]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "VOIP Adapter چیست؟ --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتورهای_ata&rev=1432440954}",
  note = "[Online; accessed 22-September-2019]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آداپتورهای_ata|VOIP Adapter چیست؟]] ([[آداپتورهای_ata?rev=1432440954|این ویرایش]])
نتیجه
VOIP Adapter چیست؟ (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری