جزییات کتاب‌شناسی برای "VOIP Adapter چیست؟"

 • نام صفحه: VOIP Adapter چیست؟
 • نویسنده: Anonymous Contributors
 • منتشر کننده: دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران.
 • تاریخ آخرین بازبینی: 24 May 2015 04:15 GMT
 • تاریخ بازیابی: 18 February 2020 13:13 GMT
 • شناسه ویرایش صفحه: 1432440954

لطفاُ به یاد داشته باشید که برای سینتکس دقیق که مطابق با نیازهای شما باشد، باید به دفترچه‌راهنمای شیوه، راهنماهای استاندارد و یا دیگر راهنماها مراجعه کنید

شیوه‌های یادکرد برای "VOIP Adapter چیست؟"

APA

VOIP Adapter چیست؟. (2015, May 24). در دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. بازبینی‌شده 13:13, February 18, 2020, از https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتورهای_ata&rev=1432440954.

MLA

Anonymous Contributors. "VOIP Adapter چیست؟". دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. 24 May. 2015. Web. 18 Feb. 2020, 13:13

MHRA

Anonymous Contributors, 'VOIP Adapter چیست؟', دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, 24 May 2015, 04:15 GMT, <https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتورهای_ata&rev=1432440954> [بازبینی شده 18 February 2020]

Chicago

Anonymous Contributors, "VOIP Adapter چیست؟", دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتورهای_ata&rev=1432440954 (بازبینی شده February 18, 2020).

CBE/CSE

Anonymous Contributors. VOIP Adapter چیست؟ [Internet]. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران; 2015 May 24, 04:15 GMT [یاد شده 2020 Feb 18]. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتورهای_ata&rev=1432440954.

Bluebook

VOIP Adapter چیست؟, https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتورهای_ata&rev=1432440954 (آخرین دیدار February 18, 2020).

AMA

Anonymous Contributors. VOIP Adapter چیست؟. دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران. May 24, 2015, 04:15 GMT. موجود در: https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتورهای_ata&rev=1432440954. بازبینی شده February 18, 2020.

BibTeX

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "VOIP Adapter چیست؟ --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتورهای_ata&rev=1432440954",
  note = "[Online; accessed 18-February-2020]"
 }
 

When using the LaTeX package url (\usepackage{url} somewhere in the preamble), which tends to give much more nicely formatted web addresses, the following may be preferred:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "Anonymous Contributors",
  title = "VOIP Adapter چیست؟ --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتورهای_ata&rev=1432440954}",
  note = "[Online; accessed 18-February-2020]"


  author = "Anonymous Contributors",
  title = "VOIP Adapter چیست؟ --- دانشنامه فناوری ویپ VoIP ایران",
  year = "2015",
  url = "\url{https://www.voip-wiki.ir/doku.php?id=آداپتورهای_ata&rev=1432440954}",
  note = "[Online; accessed 18-February-2020]"
 }
 

صفحه‌های گفتگوی دانشنامه

نشانه‌گذاری
[[آداپتورهای_ata|VOIP Adapter چیست؟]] ([[آداپتورهای_ata?rev=1432440954|این ویرایش]])
نتیجه
VOIP Adapter چیست؟ (این ویرایش)
چاپ/برون‌بری