تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

اجرای_dialplan_و_agi_در_اپلیکیشن_های_الستیکس_و_استریسک [2015/05/04 14:46]
روشنک اسدیان ایجاد شد
اجرای_dialplan_و_agi_در_اپلیکیشن_های_الستیکس_و_استریسک [2015/05/06 15:33] (فعلی)
روشنک اسدیان
خط 1: خط 1:
 +
 +{{keywords>,​ دانشنامه ویپ,​الستیکس,​ مرکز تلفن, DialPlan ,​سوالات متداول,​AGI , پرسش و پاسخ,​FAQ ,freepbx ,فن آوری ویپ}}
 +
 سوال:​فرض کنید با DialPlan و AGI توسط php کدی نوشته شده که اگر 123 توسط یک داخلی گرفته شود، عددی را از تماس گیرنده گرفته و عدد دریافتی را به همراه شماره کالر آیدی برای یک موبایل SMSکند .این کار با شماره گیری 123 راحت انجام می شود .حال اگر بخواهیم این کد را در داخل صندوق صوتی و یا صف قرار دهیم به صورتی که تماس مخاطب با صف کدهای حاصله انجام شود، فایل های مربوطه در کدام پوشه قرار گرفته و کد نوشته شده را باید کجا قرار داد ؟ سوال:​فرض کنید با DialPlan و AGI توسط php کدی نوشته شده که اگر 123 توسط یک داخلی گرفته شود، عددی را از تماس گیرنده گرفته و عدد دریافتی را به همراه شماره کالر آیدی برای یک موبایل SMSکند .این کار با شماره گیری 123 راحت انجام می شود .حال اگر بخواهیم این کد را در داخل صندوق صوتی و یا صف قرار دهیم به صورتی که تماس مخاطب با صف کدهای حاصله انجام شود، فایل های مربوطه در کدام پوشه قرار گرفته و کد نوشته شده را باید کجا قرار داد ؟
  
چاپ/برون‌بری